Otvorena Medijska Grupacija
Tel + 385 1 48 28 776
Fax: + 385 1 48 28 775
Gsm: + 385 91 44 42 817
E-mail: office@omg.hr

Marijana Matijević (Udruga Roma Zagreba i Zagrebačke županije) – Lokalna koordinatorica
Tel/Fax +385 1 24 52 554
Mob: +385 91 5954 697
E-mail: umrh@zg.t-com.hr

Ivana Kostić (CKD) – Lokalna koordinatorica
Mob: +385 98 332 978
E-mail: ivana.kostic@ckd.hr