Otvorena medijska grupacija zajedno s partnerima, provodi projekt “Gelem, Gelem – World4Them”.

Ovom prilikom pozivamo vas da sudjelujete na radionici „Uvod u ljudska prava – prava Roma“ za profesore i stručno školsko osoblje koja će se održati u Gospodraskoj školi Čakovec, 2. travnja 2016. s početkom u 9.00 sati.

Usljed nedostatka sustavnog obrazovanja o ljudskim pravima što posljedično uzrokuje nisku razinu svijesti o ljudskim pravima i njihovoj ulozi kao alata za očuvanje ljudskog dostojanstva, Otvorena medijska grupacija odlučila se na razvoj ovog projekta u suradnji s Udrugom Roma Zagreba i Zagrebačke županije, Centrom za kulturne djelatnosti, Gospodarskom školom Čakovec i zagrebačkom osnovnom školom August Cesarec. Aktivnosti projekta, izmeđuostalog, usmjerene su na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave društveno ranjivim skupinama kako bi osigurali učinkovitu provedbu EU standarada na području zaštite ljudskih prava i obrazovnim ustanovama podigli svijest o važnosti njihove uloge u inkluziji i integraciji Roma u obrazovni sustav RH.

Opći cilj projekta je doprinijeti poboljšanju razine zaštite ljudskih prava u Hrvatskoj kako bi se osigurala učinkovita provedba EU standarda u području zaštite ljudskih prava, što će doprinijeti društvenom razvoju Hrvatske te ispunjavanju europskih i hrvatskih strateških ciljeva u pogledu integracije Roma.

Projekt financira Europska unija,a sufinancira Ured za udruge VRH-a u okviru programa IPA 2012, Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava.


Kategorija: Uncategorized