Otvorena medijska grupacija je udruga osnovana s ciljem promicanja i unaprijeđivanja civilnog društva i zaštite ljudskih prava, pogotovo mladih osoba, spajanjem modernih tehnologija i umjetnosti, poglavito filmske umjetnosti; osvješćivanja mladih i promicanja vrijednosti društva jednakih prilika za sve građane i građanke. Udruga okuplja mlade ljude kojima je želja da svoje stručno znanje i iskustvo upotrijebe u svrhu promicanja ljudskih prava i vrijednosti demokracije. Naše iskustvo uključuje produkciju, organizaciju, osmišljavanje medijskih kampanja, te zakonitosti i utjecaj medija. O.M.G. je kreativno osmislio i realizirao brojne medijske kampanje za osvješćivanje, dokumentarne, igrane i animirane filmove s raznim partnerima.

Udruga Roma Zagreba i Zagrebačke županije – Ciljevi Udruge prema Statutu su poboljšanje obrazovanosti i motiviranosti mladih Roma i Roma uopće, poboljšanje ostvarivanja svih prava romske nacionalne manjine, posebno prava na njegovanje vlastita jezika i njegovanje kulture, suradnja sa nadležnim tijelima i dužnosnicima u gradu Zagrebu, sa međunarodnim romskim organizacijama i romskim organizacijama u Hrvatskoj, zadovoljavanje kulturnih, gospodarskih i socijalnih potreba Roma.

Centar za kulturne djelatnosti osnovan je s ciljem promicanja i povezivanje umjetnika, naročito mladih umjetnika, edukacije o kulturnim vrijednostima i vrijednostima europske multikulturalnosti, osobito edukacija mladih, promicanja i očuvanja kulturnih raznolikosti, promicanja europskog kulturnog identiteta, razvitka i unapređenja kulturne povezanosti među europskih zemljama i građanima, osvješćivanja i promicanja kvalitetnog života kroz afirmaciju kulture mladih, stvaranja novih kulturnih vrijednosti kao i kvalitetnijeg društva uopće.

OŠ August Cesarec Zagreb

Gospodarska škola Čakovec